Fullständiga hyresvillkor

Vad gäller när jag bokar ett semesterboende på Costa Blanca genom Mas Amigos?

Som förmedlare av semesterbostad är vi skyldiga att se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse med bilagt hyresavtal som skall undertecknas vid ankomst via e-mail.
 • Du får uppgift om var nyckeln kan hämtas en vecka före ankomstdag.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
 • Du får disponera bostaden från klockan 15 avtalad ankomstdag till kl. 12 avresedagen, om inget annat har bekräftats.

Vi är flexibla gällande hyresperioder. Ankomstdatum samt avresedatum kan vara ALLA veckodagar men dessa måste anges vid bokningen.

När är bokningen bindande?

Både du och Mas Amigos är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran. Personuppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. Bekräftelse på mottagna anmälningsavgifter samt hyror skickas via e-mail till er.

När och hur skall jag betala?

Om du hyr mindre än två månader

När vi bekräftat din bokning, har du tio dagar på dig att betala anmälningsavgiften. Gör du inte det, förlorar du din reservation. Beloppet framgår av din bokningsbekräftelse. Avgiften betalas till vårt konto i Spanien:

IBAN: ES57 0081 1473 6600 0100 6011
SWIFT/BIC: BSABESBB
VALUTA: EURO

Anmälningsavgiften räknas av från hyran. Resterande del av hyran skall betalas senast 21 dagar före avtalad ankomstdag, till samma konto.

Om du bokar senare än 30 dagar före ankomstdagen skall hela hyran betalas omgående och kvitto på denna betalning skall mailas eller faxas in till oss.

Om du hyr två månader eller längre

Om du bokar för två månader eller längre period skall 2 månadshyror minus anmälningsavgiften betalas in 21 dagar innan ankomst. En av dessa månadshyror är deposition. Resterande hyror erläggs enligt betalningsplan som framgår av bokningsbekräftelsen. Depositionen återfås efter godkänd avflyttningsbesiktning till det kontonummer ni anger vid bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid så har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokningen ska ske skriftligen direkt till Más Amigos. Más Amigos har skyldighet att bekräfta avbokningen skriftligen via e-mail. Vid avbokningar som sker tidigare än 30 dagar före avtalad ankomstdag, betalas en avbokningsavgift motsvarande anmälningsavgiften. För avbokningar 30 dagar eller senare före ankomstdag, måste 80 % av hyran betalas. Mellanskillnaden betalas tillbaka i de fall ett högre belopp har betalats vid bokningen.

Långtidskontrakt

Vid ett pågående hyresavtal som är längre än 75 dagar gäller en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader.

Vad har jag för rättigheter?

Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen framföra dessa snarast efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående så att vi får en möjlighet att rätta till dem.

Hyresgästen är ansvarig för hans/hennes agerande men även för de personer som vistas i bostaden under hela hyrestiden.

Föreningen Más Amigos tar inte ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då Más Amigos endast verkar som mellanhand.

Vad har jag för skyldigheter?

 • Hyresgästen skall kontakta oss en vecka innan ankomst och meddela ankomsttid. Vid oundviklig försening på ankomstdagen skall hyresgästen ringa och meddela detta. Om hyresgästen inte har meddelat oss om förseningen kan vi inte hållas ansvariga.
 • Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på bostaden och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda bostaden till något annat än vad som avtalats vid bokningen och du får inte låta flera personer övernatta i bostaden, än vad du uppgav vid bokningen.
 • Städning, nyckelutlämning och lakanstvätt ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om bostaden inte kan tillhandahållas
på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den tid du nyttjat bostaden.

Övriga villor

 • Det råder totalt rökförbud i samtliga våra bostäder!
 • POOL - dessa kan vara avstängda under vinterhalvåret.
 • SKANDINAVISKA KANALER – pga ett flertal olika underleverantörer - reserverar vi oss för eventuella avbrott under hyresperioden.

Priser

Månadspriser gäller endast LÅGSÄSONG. Om månadspris inte framgår kan bostaden endast hyras per vecka. I angivna priser ingår el, gas och vatten upp till en konsumtion av 100€/månad vid månadsuthyrning och 50€/vecka vid veckouthyrning. Badhanddukar ingår inte! Utöver hyrespriset tillkommer städ (varierar beroende på bostadens storlek), nyckelutlämning in-/utcheckning med skandinaviskt talande personal 24-timmar om dygnet 30€ samt lakantvätt 4€/person.

© Más Amigos, C/Capitán García Gea 17, 031 82 Torrevieja España - +34 966 70 00 84 - webmaster@masamigos.com