Fullständiga hyresvillkor

Vad gäller när jag bokar ett semesterboende på Costa Blanca genom Más Amigos?

Más Amigos förmedlar våra medlemmars privata semesterbostäder och verkar som ombud mellan husägare och hyresgäster.

Viktigt att tänka på

  • Det är endast den person som gjort bokningen som kan kvittera ut nycklar till bostaden.
  • Det får inte bo fler peroner än det antal som avtalats.

Som förmedlare av semesterbostad är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse med bilagt hyresavtal på din bokning via e-mail.
  • Du får uppgift om var nyckeln kan hämtas ca två veckor före ankomstdag.
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
  • Du får disponera bostaden från kl. 15.00 avtalad ankomstdag fram till kl. 12.00 avresedagen.

Vi är flexibla gällande hyresperioder. Ankomstdatum samt avresedatum kan vara alla veckodagar men dessa måste anges vid bokningen.

När är bokningen bindande?

Både Ni och Más Amigos är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och Ni betalat anmälningsavgiften eller hela hyran. Personuppgifter Ni lämnar behandlas konfidentiellt. Bekräftelse på mottagna anmälningsavgifter samt hyror skickas via e-mail till er.

Om ägaren avslutar uthyrning genom Más Amigos på grund av försäljning av bostaden eller annan orsak före hyresperioden inletts, så att tillträde inte längre kan ske, kommer Más Amigos att återbetala redan inbetalt belopp samt erbjuda hyresgästen möjlighet att boka ett nytt boende till ett nytt pris. Kan hyresgästen inte godta annat hyresobjekt förfaller hyresavtalet och belopp som inbetalats av hyresgästen återbetalas till denne.

När och hur skall jag betala?

Anmälningsavgiften skall betalas in på Más Amigos eurokonto inom 7 dagar.

IBAN: ES57 0081 1473 6600 0100 6011
BIC (SWIFT): BSABESBB

Anmälningsavgiften räknas av från hyran och resterande del av hyran skall betalas senast 21 dagar före avtalad ankomstdag till ovanstående konto. Om du bokar senare än 30 dagar före ankomstdagen skall hela hyran betalas omgående och kvitto skall mailas in till oss.

Om du bokar för två månader eller längre period skall 2 månadshyror minus anmälningsavgiften betalas in 21 dagar innan ankomst. En av dessa månadshyror är deposition. Resterande hyror erläggs månadsvis senast den sista i varje månad. Depositionen återbetalas efter godkänd slutbesiktning och reglering av eventuell överkonsumtion av el och vattenkostnader.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid så har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokning skall ske skriftligen direkt till Más Amigos. Más Amigos har skyldigheten att bekräfta avbokningen skriftligen via e-mail. Vid avbokningar som sker tidigare än 30 dagar före avtalad ankomstdag, betalas en avbokningsavgift motsvarande anmälningsavgiften. För avbokningar som sker 30 dagar eller färre dagar före avtalad ankomst, måste 80 % av hyran betalas. Mellanskillnaden betalas tillbaka i de fall ett högre belopp har betalats vid bokningen.

Långtidskontrakt

Vid ett pågående hyresavtal som är längre än 75 dagar gäller en ömsesidig uppsägning på 2 månader.

Vad har jag för rättigheter?

Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen framföra dessa snarast efter ankomst via e-post till casaservicio@masamigos.com med bifogade bilder. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående via e-post till casaservicio@masamigos.com med bifogade bilder, så att vi får en möjlighet att rätta till dem.

Föreningen Más Amigos tar inte ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då Mas Amigos endast verkar som ombud.

Vad har jag för skyldigheter?

Hyresgästen skall kontakta Más Amigos två veckor innan ankomst och meddela ankomst- och avresetid. Vid oundviklig försening på ankomstdagen skall hyresgästen maila till casaservicio@masamigos.com och meddela detta. Om hyresgästen inte har meddelat oss om förseningen kan vi inte hållas ansvariga.

Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen är skyldig att lämna bostaden i samma tillstånd som när den tillträddes. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt för alla skador som uppstår på bostaden eller dess inventarier genom att hyresgästen själv eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda bostaden till något annat än vad som avtalats vid bokningen och du får inte låta flera personer övernatta i bostaden, än vad du uppgav vid bokningen.

Städning, nyckelutlämning och lakanstvätt ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om bostaden inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast möjligt återbetala vad du betalat, med avdrag för den tiden nu nyttjat bostaden.

Reservationer

POOL - dessa kan vara avstängda under vinterhalvåret eller under reparation.
SKANDINAVISKA KANALER & BREDBAND det finns ett flertal olika underleverantörer - reserverar vi oss för eventuella avbrott under hyresperioden, även handhavandefel
STÖRNINGAR från byggnation, buller, hissar, trafik etc avsäger vi oss ansvaret för.
VINTER - kan vara oförutsägbart och fastigheter i Spanien är inte vinterbonade på samma vis som i Skandinavien.

Priser

Månadspriser gäller endast under LÅGSÄSONG 1/9 - 31/5. Självklart kan man också boka veckor under lågsäsong. På högsäsong är det enbart veckopriset som gäller. Om månadspris inte framgår kan bostaden endast hyras per vecka. I angivna priser ingår el, gas och vatten upp till en konsumtion av 100€/månad vid månadsuthyrning och 50€/vecka vid veckouthyrning.

Handdukar ingår inte!

Utöver hyrespriset tillkommer kostnad för avresestäd (varierar beroende på bostadens storlek).  Nyckelutlämning in-/utcheckning 30€ samt hyra av sängkläder 10€/person.

 

© Más Amigos, C/Capitán García Gea 17, 031 82 Torrevieja España - +46 10 252 97 60 - casa@masamigos.com