fbpx Fullständiga hyresvillkor | Casa

Fullständiga hyresvillkor

Vad gäller när jag bokar ett semesterboende på Costa Blanca genom Mas Amigos?

Som förmedlare av semesterbostad är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse med bilagt hyresavtal på din bokning via e-mail.
  • Du får uppgift om var nyckeln kan hämtas två veckor före ankomstdag.
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
  • Du får disponera bostaden från kl. 15 avtalad ankomstdag till kl. 12 avresedagen.

Vi är flexibla gällande hyresperioder. Ankomstdatum samt avresedatum kan vara alla veckodagar men dessa måste anges vid bokningen.

När är bokningen bindande?

Både du och Mas Amigos är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran. Personuppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. Bekräftelse på mottagna anmälningsavgifter samt hyror skickas via e-mail till er.

Om ägaren avslutar uthyrning genom Más Amigos på grund av försäljning av bostaden eller annan orsak före hyresperioden inletts, så att tillträde inte längre kan ske, kommer Más Amigos att erbjuda hyresgästen möjlighet att hyra annan bostad varvid avräkning sker beträffande belopp som inbetalats av hyresgästen. Kan hyresgästen inte godta annat hyresobjekt förfaller hyresavtalet och belopp som inbetalats av hyresgästen återbetalas till denne.

När och hur skall jag betala?

Anmälningsavgiften skall betalas in på Mas Amigos Eurokonto
IBAN: ES57 0081 1473 6600 0100 6011, SWIFT/BIC: BSABESBB inom 7 dagar. Den räknas av från hyran, och resterande del av hyran skall betalas senast 21 dagar före avtalad ankomstdag till ovanstående konto. Om du bokar senare än 30 dagar före ankomstdagen skall hela hyran betalas omgående och kvitto skall mailas in till oss.

Om du bokar för två månader eller längre period skall 2 månadshyror minus anmälnings-avgiften betalas in 21 dagar innan ankomst. En av dessa månadshyror är deposition. Resterande hyror erläggs månadsvis senast den sista i varje månad. Depositionen återfås efter godkänd avflyttningsbesiktning och reglering av eventuellt tillkommande el och vattenkostanader till de kontonummer ni anger vid bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid så har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokning skall ske skriftligen direkt till Mas Amigos. Mas Amigos har skyldigheten att bekräfta avbokningen skriftligen via e-mail. Vid avbokningar som sker tidigare än 30 dagar före avtalad ankomstdag, betalas en avbokningsavgift motsvarande anmälningsavgiften. För avbokningar som sker 30 dagar eller färre dagar före avtalad ankomst, måste 80 % av hyran betalas. Mellanskillnaden betalas tillbaka i de fall ett högre belopp har betalats vid bokningen.

Långtidskontrakt

Vid ett pågående hyresavtal som är längre än 75 dagar gäller en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader.

Vad har jag för rättigheter?

Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen framföra dessa snarast efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående så att vi får en möjlighet att rätta till dem.

Hyresgästen är ansvarig för hans/hennes agerande men även för de personer som vistas i bostaden under hela hyrestiden.

Föreningen Mas Amigos tar inte ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då Mas Amigos endast verkar som mellanhand.

Vad har jag för skyldigheter?

Hyresgästen skall kontakta oss två veckor innan ankomst och meddela ankomst- och avresetid. Vid oundviklig försening på ankomstdagen skall hyresgästen ringa och meddela detta. Om hyresgästen inte har meddelat oss om förseningen kan vi inte hållas ansvariga.

Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på bostaden och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda bostaden till något annat än vad som avtalats vid bokningen och du får inte låta flera personer övernatta i bostaden, än vad du uppgav vid bokningen.

Städning, nyckelutlämning och lakanstvätt ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om bostaden inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den tiden nu nyttjat bostaden.

Reservationer

POOL - dessa kan vara avstängda under vinterhalvåret.
SKANDINAVISKA KANALER & BREDBAND p g a ett flertal olika underleverantörer - reserverar vi oss för eventuella avbrott under hyresperioden.
VINTER - kan vara oförutsägbart och fastigheter i Spanien är inte vinterbonade på samma vis som i Skandinavien.

Priser

Månadspriser gäller endast under LÅGSÄSONG 1/9 - 31/5. Självklart kan man också boka veckor under lågsäsong. På högsäsong är det enbart veckopriset som gäller. Om månadspris inte framgår kan bostaden endast hyras per vecka. I angivna priser ingår el, gas och vatten upp till en konsumtion av 100€/månad vid månadsuthyrning och 50€/vecka vid veckouthyrning. Badhanddukar ingår inte! Utöver hyrespriset tillkommer städ (varierar beroende på bostadens storlek), nyckelutlämning in-/utcheckning 30€ samt lakantvätt 4€/person.

 

 

© Más Amigos, C/Capitán García Gea 17, 031 82 Torrevieja España - +34 966 70 00 84 - webmaster@masamigos.com